Hvad er Nordic Female Founders' Investor Club?

Investor Club er et stærkt fællesskab af mennesker, som ønsker at investere i gode, tidlige startups og samtidig være medvirkende til at øge diversiteten i dansk iværksætteri. I Investor Club står vi sammen om at forandre dansk iværksætteri.  

Formålet med Investor Club er at sikre mere venture kapital til kvindelige foundere og øge antallet af kvindelige investorer, så diversiteten øges hele vejen rundt i iværksætteri, i virksomhedsledelser og -bestyrelser. Det vil bidrage til at bringe dansk erhverv i balance og give gode betingelser for vækst – til gavn for os alle sammen.  

Med Investor Club skaber vi et sted, hvor kvindelig foundere kan få adgang til kapital og relevante kompetencer, samtidig med at vi skaber et forum, hvor det er nemt og givtigt for særligt kvinder at investere i andre kvinder. ​

I Investor Club præsenterer vi medlemmerne for en række udvalgte investeringscases, som medlemmerne får mulighed for at investere i enkeltvis eller flere investorer sammen.  

Det første hold begyndte i klubben i december 2021, og siden er endnu et hold af investorer kommet til. 

Sådan foregår det

Velkommen til Investor Club, hvor vi er dedikerede til at finde det perfekte match mellem investorer og iværksættere. Vi har en omfattende optagelsesproces for både iværksættere og investorer for at sikre, at kun de mest relevante og lovende cases bliver præsenteret for vores medlemmer.

Alle cases, der præsenteres på Investor Club's pitch dage, er blåstemplet og godkendt af Nordic Female Founders. Selvom Nordic Female Founders ikke kan garantere investeringsafkast, sikrer vores grundige udvælgelsesproces, at du får en god forståelse af casens potentiale.

Fire gange om året bliver alle casene præsenteret på pitch dage, hvor medlemmerne modtager materiale om hver enkelt case på forhånd. Dette gør det nemt for iværksættere at tilpasse deres præsentationer og give jer den information, I har brug for. Samtidig får iværksætterne også på forhånd at vide, hvilke medlemmer der er i Investor Club, hvilket gør det lettere for dem at skræddersy deres pitch.

Både ejerandel og værdiansættelse er til forhandling, og Nordic Female Founders stiller sig til rådighed for at hjælpe med værdiansættelsen. Vi sigter efter, at ejerandelen er i størrelsesordenen 10-30 procent, så founderen fortsat har majoriteten og bevares som den primære drivkraft i virksomheden.

Når du har fundet en case, du er interesseret i, er det muligt at angive din interesse på dagen. Hvis der er flere interesserede, kan I gå sammen om at investere i casen.

Som medlem af Investor Club får du adgang til en stærk og eksklusiv netværksgruppe af investorer og iværksættere, der arbejder sammen om at skabe værdi og succesfulde virksomheder. Vi afholder årligt fire netværksdage for vores investorer, for at dygtiggøre dem som investorer. Vi glæder os til at byde dig velkommen til Investor Club!

Det kendetegner investeringscasene

De udvalgte cases, som medlemmerne i Investor Club bliver præsenteret for, lever alle op til en række parametre:  

 • Casen har vist en form for proof of business
 • Casen er skalerbar - gerne internationalt
 • Teamet bag er kompetent til at kunne vækste virksomheden
 • Markedet for casen er tilstrækkeligt modent
 • Nordic Female Founders vurderer, at Investor Club har kompetence til at hjælpe casen

De udvalgte cases vil typiske være tidlige startups, og dermed er det risikovillig kapital, der investeres. 

Det aftales fra case til case, hvilken strategi der skal understøtte, at investorerne får deres investering igen med afkast. Strategien kan være bygget op om alt fra et ønske om et tidligt salg af ejerandele til en plan om at ”blive store sammen”, hvor investorerne får løbende udbytte.  

Vil du pitche din virksomhed til Investor Club?

Så send en mail til pitch@nordicfemalefounders.dk med emnefeltet Investor Club pitch. 
Du kan læse om det gode pitch her.

Sådan bliver du medlem af Investor Club 

Vi udvælger og godkender en række stærke investorer, som bliver medlemmer af Investor Club. Det er vigtigt for os, at alle investorer er kompetente og det helt rigtige match for de cases, de vil blive præsenteret for. Interesserede investorer skal indsende CV eller link til LinkedIn-CV og samtidig have en personlig samtale med os, inden de kan indtræde som medlemmer af Investor Club. 

Som investor forventer vi, at du har:

 • Relevante kompetencer, som du har lyst til at bringe i spil.
 • Minimum 250.000 kr. at investere. Der er ikke investeringskrav.

Der er intet krav om, at du har investeret før. Vi guider og hjælper nye investorer.  

Du kan enten deltage som:

 • Investor kun med penge
 • Investor på bestyrelsesniveau med engagement i bestyrelsen
 • Investor med løbende sparring på driften

Interesseret?

Send en mail med dit CV eller link til dit LinkedIn-CV til: 

Anne@nordicfemalefounders.dk

Det får du som medlem 

Som medlem af Investor Club bliver du en del af et unikt sisterhood af stærke investorer. Et medlemskab koster 30.000 kr. + moms om året.  

Det får du:   

 • Fire pitch dage årligt med præsentation af stærke investeringscases særligt udvalgt af Nordic Female Founders
 • Lukket facebook-gruppe, hvor du kan dele erfaringer med de andre medlemmer
 • Netværksdag fire gange årligt med ligesindede. På netværksdagene vil der blive erfaringsudvekslet, delt investeringstips fra eksperter og opdateret på de nyeste trends inden for venture capital
 • Adgang til events i Female Founders House i København og Viborg, hvor du kan møde masser af engagerede iværksættere
 • Deling af dealflow på tværs af cases
 • Adgang til Nordic Female Founders stærke netværk, hvor du blandt andet kan blive klogere på andre virksomheder og lære af deres succes
 • Mulighed for aktivt at gøre en forskel for kvindeligt iværksætteri og større diversitet

Vi håber, du vil være med til at skabe womens’ empowerment sammen med os. Som medlem af Investor Club forpligter du dig således til at løfte dagsordenen med at skabe større diversitet i det danske iværksætteri sammen med os. Det kan eksempelvis være igennem vores ambassadørkorps, som vi jævnligt deler på sociale medier, og som vi oplever er med til at skabe et bredt fokus på dagsordenen. Det kan også være, du har lyst til at blive bragt i spil til forskellige udvalg og tænketanke. Mulighederne er mange, og det vigtigste er, du har lyst til at rykke noget sammen med os – for vi tror på, vi er stærkere sammen.