Referenceliste til ansøgning om støtte til NFF Boost

I Nordic Female Founders har vi afviklet forskellige forløb målrettet iværksættere for at finde frem til en form, der imødekommer deltagernes behov og understøtter dem på bedste vis. Nogle deltagere har været på holdforløb, andre deltagere har været på individuelle forløb. Nogle deltagere har haft flere fysiske mødedage, mens andre har haft enkelte onlinemøder. Betalingen for forløbene har varieret efter det specifikke forløb, og i visse tilfælde har vi ikke modtaget betaling for forløbet. 

Gennem afholdelsen af disse forløb, har vi indsamlet læring og erfaringer. På baggrund heraf har vi udviklet vores NFF Boost forløb, som vi gennemfører nu. 

I ansøgningen til vores NFF Boost forløb, skriver vi: "Tidligere har vi gennemført udviklingsforløb for 29 iværksættervirksomheder", hvilket betyder, at vi på den ene eller anden måde, har gennemført udviklingsforløb for 29 forskellige iværksættervirksomheder. Vi står inde for at bruge ordet forløb, fordi vi har brugt tid på at sætte os ind i hver business case, og målrettet vores understøttelse til hver enkelt. Vi har haft dialog med alle 29 deltagere, og brugt tid på at vurdere efterfølgende, hvilken forløbsløsning, som vi kunne tilbyde dem, og om vi overhovedet var det rette valg.


Her er en uddybelse af de 29 virksomheders forløb: