NORDIC FEMALE FOUNDERS' MENTORER


Kunne du tænke dig at hjælpe nyligt opstartede iværksættere eller personer med drømmen om iværksætteri med at opnå succes og se, hvordan deres virksomhed udvikler sig og vækster?

Så har du muligheden nu, hvor vi søger efter mentorer til vores kompetenceudviklingsforløb NFF Start Up og NFF Growth. Her kan du blive mentor for vores deltagere og hjælpe dem videre på rejsen mod succes som iværksætter.
Læs mere om hvordan nedenfor.

Om NFF Boost

NFF Boost er Nordic Female Founders' bud på en bred iværksætterindsats, der har til formål at skabe flere samt mere robuste virksomheder – med et særligt fokus på at øge diversiteten blandt iværksætterne i dansk erhverv.

NFF Boost indeholder to kompetenceudviklingsforløb for iværksættere:

 1. NFF Start Up: Et vejledningsforløb til kommende iværksættere med fokus på vejledning og støtte i forbindelse med opstart af egen virksomhed.
 2. NFF Growth: Et udviklingsforløb til etablerede iværksættere med fokus sparring og hjælp til at optimere, skalere og udvikle egen virksomhed.

Begge forløb inkluderer en mentorordning, hvor du som mentor bliver matchet med iværksættere, der søger hjælp til enten at opstarte eller udvikle sin virksomhed.

Din rolle som mentor vil indebære at støtte iværksætterne på deres opstarts- eller vækstrejse samt vejlede dem inden for iværksætteri og forretningsudvikling.

Forløbene kan ansøges af alle, men der er et særligt fokus på at optage deltagere fra underrepræsenterede grupper herunder kvinder samt personer, der arbejder med bæredygtighed og grøn udvikling.

NFF Boost er iværksat med EU-støtte fra Socialfonden Plus samt Decentrale Erhvervsfremmemidler.

Om mentorrollen 

Som mentor for iværksættere på vores NFF Boost forløb forventes du at besidde kompetencer inden for iværksætteri, forretningsudvikling eller lign., og være motiveret for at bringe disse kompetencer i spil som led i at understøtte deltagernes udvikling. Du forventes at være engageret, lydhør og empatisk, og tilbyde vejledning, udfordrende feedback og positiv støtte gennem regelmæssige samtaler med deltagerne. En mentor skal være fortrolig og stå til rådighed under hele forløbet (16 uger). Se mere om krav til tilgængelighed i ansøgningsskemaet.

Derudover er det vigtigt, at du som mentor støtter op om Nordic Female Founders' mål om at fremme diversitet i dansk iværksætteri og erhvervsliv. Du skal aktivt bidrage til at skabe et inkluderende og mangfoldigt miljø, der styrker den enkelte iværksætter og bidrager til vedkommendes succes.


Som mentor vil du modtage en betaling på 15.000 kr. pr. mentorforløb, og du vil få mulighed for at blive en del af Nordic Female Founders' Investor Club.

Du ansøger som mentor ved at udfylde vores ansøgningsskema, som du kan downloade herunder og sende det sammen med dit CV til Julie Lysdal Markussen, projektleder på NFF Boost på julie.l.m@nordicfemalefounders.dk

Nordic Female Founders opbevarer din ansøgning til fremtidige forløb. Ønsker du dine oplysninger slettet, bedes du rette henvendelse til os. 

 I rollen som mentor..
  • Skal du være deltagende på forløbets første og sidste dag.
  • Skal du være tilgængelig for løbende sparring med deltagerne under hele forløbet. 
  • Skal du have relevante kompetencer indenfor iværksætteri og forretningsudvikling.
  • Skal du have relevant erfaring med at opstarte og drive egen virksomhed.
  • Får du mulighed for at blive en del af Nordic Female Founders' Investor Club.
  • Får du mulighed for at gennemføre flere mentorforløb med engagerede iværksættere.
  • Får du mulighed for at netværke med andre mentorer og iværksættere
  • Modtager du en betaling på 15.000 kr. pr. mentorforløb.

Download ansøgningsskema her

Præsentation af forløb og datoer

NFF START UP

Målrettet kommende iværksættere

 • Forløb på 5 kursusgange over 16 uger
 • For personer, der endnu ikke har startet virksomhed og som ønsker støtte og vejledning i opstartsfasen

NFF GROWTH

Målrettet etablerede iværksættere

 • Forløb på 5 kursusgange over 16 uger
 • For iværksættere med CVR-nummer på op til 3 år - eller op til 5 år, hvis omsætningen har været under 1 mio. kr. sidste regnskabsår / under tre årsværk inkl. ejer

Download oversigt over fremtidige forløb her

TIDLIGERE DELTAGER: MASSER AF GODE VÆRKTØJER OG FANTASTISK NETVÆRK PÅ 2021-FORLØBET

Vi afholdte det første NFF Growth-forløb i foråret 2021. Her deltog 25 forskellige virksomheder, der blev gjort klar til vækst. En af de deltagende iværksættere var Maria Herholdt Engermann, som er founder & experience designer i MANND:

NFF BOOST ER IVÆRKSAT MED EU-STØTTE FRA SOCIALFONDEN PLUS SAMT DECENTRALE ERHVERVSFREMMEMIDLER.


 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker at støtte Nordic Female Founders Growth, da projektet kan bane vej for, at endnu flere kvindelige iværksættere lykkes på deres forretningsrejse. Projektet drives af Nordic Female Founders, som har erfaring med målgruppen, og som kan sætte skub i kvindelige iværksætteres muligheder. Kvinder udgør en underrepræsenteret gruppe inden for iværksætteri, så det giver god mening, at vi bidrager til at skabe større diversitet på iværksætterområdet.

- Christian Motzfeldt, forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs Erhvervsfremmebestyrelsens pressemeddelse her

Derfor gør vi det


Vi har skabt NFF Boost, fordi vi ønsker, at:  

 • Øge andelen af startups med diversitet
 • Øge mængden af venture capital, der gives til startups med diversitet
 • Øge andelen af kvindelige investorer
 • Øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer
 • Bidrage til at skabe vækst i startups 

For os er det vigtigt med forskellighed og mangfoldighed, fordi vi tror på, at diversitet skaber værdi. Kvindelige iværksættere skal have de samme muligheder som deres mandlige kollegaer. 

Det får du

- Mulighed for at blive en del af Nordic Female Founders' Investor Club
- Mulighed for at netværke med andre mentorer og iværksættere
- Mulighed for at gennemføre flere forløb med engagerede iværksættere
- Sparring med Nordic Female Founders 
-  15.000 kr. i betaling pr. mentorforløb