NORDIC FEMALE FOUNDERS' INVESTOR CLUB

Om Nordic Female Founders' Investor Club

Nordic Female Founders' Investor Club er et netværk af investorer, der ønsker at investere i startups og samtidig være medvirkende til at øge diversiteten i dansk iværksætteri.

I netværket kan vi:

 • Gøre gode investeringer.
 • Støtte unge virksomheder.
 • Fremme diversitet i erhvervslivet.
 • Blive bedre investorer.
 • Dele erfaringer med andre investorer.
 • Have det sjovt, mens vi udvikler os sammen.

Bliv del af et stærkt netværk, der:

 • Investerer i vækstvirksomheder med økonomisk potentiale.
 • Udvikler og understøtter iværksættere.
 • Mødes, inspirerer og sparrer med hinanden.
 • Består af handlekraftige investorer, der vil forandre og skabe ligestilling.

Her mødes vi med gensidig respekt og solidaritet i åbne, fortrolige rammer, hvor alle spørgsmål og dilemmaer er velkomne. Gennem netværket får du en kæmpe indsigt i erhvervslivet, lærer de forskellige processer i startups indgående at kende og medvirker til at skabe en ny kultur for feminin innovation.

Download vores folder om Investor Club her 

Download vores one-pager om Investor Club her

Hvad er problemet? 

Data viser, at kvinder stadig står uden for investeringsfællesskabet.

 • Kun 1,5% af investeringer i danske startups går til startups med kun kvindelige stiftere, mens 6,7% går til startups med både mandlige og kvindelige stiftere.
 • Kun 5% af de danske kvinder i alderen 18-64 år er nye iværksættere.  Det er lavere end OECD-gennemsnittet på 8,4%.
 • Under halvt så mange kvinder som mænd er nye iværksættere i Danmark i 2022.
 • Kun 27% af danske iværksættere er kvinder i 2019. 
 • Frygten for ikke at have en fast indkomst og de rette kompetencer er de primære barrierer blandt danske kvinder for ikke at starte en ny virksomhed.
 • 15% af danske iværksættere har en kvindelig rollemodel. Ca. 31% har en mandlig rollemodel.
 • I 2020 var hver tiende Business Angel kvinde, det er en fremgang på et procentpoint over to år.

Det gider vi ikke mere - nu gør vi det på vores måde!

Hvad er løsningen? 

Formålet med Investor Club er at sikre mere venturekapital til kvindelige iværksættere og øge antallet af kvindelige investorer.

Vi skal øge diversiteten i iværksætteri generelt - også i virksomhedsledelser og i bestyrelser. Det vil bidrage til at bringe dansk erhverv i balance og give gode betingelser for vækst, hvilket vil gavne os alle sammen.

I Investor Club har vi skabt et sted, hvor du som investor har mulighed for at blive endnu bedre til at vurdere mulighederne i startups og — gerne i samarbejde med andre investorer — at hjælpe og løfte virksomhederne videre.

Som medlem af Investor Club indtræder du i et stærkt fællesskab, hvor vi løfter hinanden.

Sammen skaber vi en kultur omkring feminin innovation og fremmer rollemodeller, der kan inspirere kommende kvindelige investorer og iværksættere.


Vil du også være en del af løsningen?

Sådan foregår det

I Investor Club præsenteres medlemmerne for en række udvalgte investeringscases, som medlemmerne får mulighed for at investere i — enkeltvis eller flere investorer sammen.

Præsentation

Nordic Female Founders udvælger talentfulde iværksættere til at deltage på vores udviklingsforløb NFF Growth - et forløb for iværksættere, der ønsker at vækste deres virksomhed. Gennem forløbet modtager iværksætterne undervisning og sparring fra erfarne erhvervsfolk, rådgivere og mentorer, hvilket klæder dem på til at skalere deres virksomhed og få investorer med om bord. NFF Growth afsluttes med en pitchdag, hvor iværksætterne pitcher deres virksomhed for medlemmerne af Nordic Female Founders' Investor Club. Derudover kan iværksættere også ansøge om at komme til at pitche for Investor Club ved at insende one pager og pitchdeck. Alle cases, der bliver præsenteret på pitchdage, er blåstemplet og godkendt af Nordic Female Founders. På pitchdagen kan investorerne angive, om de kunne være interesserede i en investering i den pågældende investeringscase. Er der flere interesserede, vil disse kunne gå sammen om at investere i casen. 

Nordic Female Founders stiller ingen garanti for investeringernes afkast, men udvælgelsesprocessen og NFF Growth sikrer et godt fundament.

Proces ved investering

De interesserede investorer står selv for due diligence-processen, hvor virksomhedens nøgletal, processer, organisation mv. bliver undersøgt, fremtidigt samarbejde og investorinvolvering fastlægges, overordnet strategi afstemmes og den endelige valuering og ejerskabsandel aftales.

Når investeringen er færdigforhandlet, opsættes normer omkring bestyrelse, afrapportering til ejerkreds mm., så der sikres et godt fundament for et vellykket samarbejde.

Sådan ser det ud i vores netværk 

71% af de iværksætter-teams, der har pitchet for investor club, har været hold bestående af kvinder.

79% af de iværksætter-teams, der har pitchet for investor club, gik videre til due-diligence-processen.

 
12% af de iværksætter-teams, der har pitchet for investor club, har fået en investering.

72% af medlemmerne i investor club er kvinder. 

Det siger vores medlemmer

“Oprindeligt tiltalte Investor Club mig, fordi det var helt legitimt ikke at have nogen erfaring i start-up investeringer og et kvindeligt netværk føltes trygt. Jeg kunne se mig selv i missionen om at fremme kvindelige iværksættere og investorer. Jeg er blevet introduceret for et skarpt netværk og spændende investeringscases. Investor Club har åbnet dørene for min første investering i en start-up sammen med en anden investor, hvilket jeg utrolig begejstret over. Investor club har hjulpet mig med at tage hul på en helt ny investeringsverden."

- Sofie Birkerod Madsen, Investor 

Det siger vores medlemmer

"Investor Club introducerer mig for virksomheder, screenet og blåstemplet af Nordic Female Founders, der søger både kompetencer og kapital. Det giver mig en ro, at de er klargjort til en eventuel investering. Ydermere er netværket en kæmpe gave. Både til erfaringsudveksling og sparring. Nye venskaber er skabt, og mulighed for at investere sammen med andre, der kan bidrage og byde ind på områder, man ikke selv er skarp i."

- Louise Skarby, Investor

Det kendetegner investeringscasene

De udvalgte cases, som medlemmerne i Investor Club bliver præsenteret for, lever alle op til en række parametre:  

 • Casen har vist en form for proof of business
 • Casen er skalerbar - gerne internationalt
 • Teamet bag er kompetent til at kunne vækste virksomheden
 • Markedet for casen er tilstrækkeligt modent
 • Nordic Female Founders vurderer, at Investor Club har kompetence til at hjælpe casen

De udvalgte cases vil typiske være tidlige startups, og dermed er det risikovillig kapital, der investeres.  

Sådan bliver du medlem af Investor Club 

Vi udvælger og godkender en række stærke investorer, som bliver medlemmer af Investor Club. Du behøver ikke have tidligere erfaring med at investere. Det er dog vigtigt for Nordic Female Founders, at investorerne, udover kapital, også har kompetencer, som de ønsker at bidrage med. Interesserede investorer kan ansøge herunder. 

Som investor forventer vi, at du har:

 • Relevante kompetencer, som du har lyst til at bringe i spil. 

Der er intet krav om, at du har investeret før. I Investor Club hjælper vi hinanden med at udvikle os som investorer, ligesom vi inddrager ekstern viden og sparring.

Du kan enten deltage som:

 • Investor kun med penge.
 • Investor på bestyrelsesniveau med engagement i bestyrelsen.
 • Investor med løbende sparring på driften.

Interesseret?

Det får du som medlem 

Som medlem af Investor Club bliver du en del af et unikt netværk af stærke investorer. Et medlemskab koster 15.000 kr. + moms om året.

Med medlemskabet får du:

 • Seks pitchdage årligt med præsentation af stærke investeringscases. 

 • Netværksdage med ligesindede to gange årligt. På netværksdagene vil vi erfaringsudveksle, få investeringstips fra eksperter, og blive opdateret på de nyeste trends inden for venturekapital.

 • Mulighed for at komme i betragtning til bestyrelsesposter og advisory boards i spændende startups.

 • Adgang til Nordic Female Founders stærke netværk, hvor du kan blive klogere på andre virksomheder og lære af deres succes.

 • Adgang til NFF’s Rådgivningsfestival, hvor vi bygger bro mellem iværksættere og investorer og skaber et forum for vækst, innovation og partnerskab.

 • Mulighed for at være mentor for iværksættere på vores NFF Boost forløb. Del din viden, erfaring og skab bæredygtige forretningssuccesser. Læs mere om dette her

 • Mulighed for at deltage i undervisning i iværksætteri og investering fra erfarne erhvervsfolk, rådgivere og iværksættere.

 • Mulighed for aktivt at gøre en forskel for feminin innovation og bidrage til større diversitet.

Vi håber, du vil være med til at skabe womens’ empowerment sammen med os. Som medlem af Investor Club forpligter du dig til at løfte dagsordenen med at skabe større diversitet i det danske iværksætteri. Det kan eksempelvis være igennem vores ambassadørkorps, som vi jævnligt deler på sociale medier, og som vi oplever er med til at skabe et bredt fokus på dagsordenen. Det kan også være, du har lyst til at blive bragt i spil til forskellige bestyrelsesposter og advisory boards. Mulighederne er mange, og det vigtigste er, du har lyst til at rykke noget sammen med os – for vi tror på, vi er stærkere sammen.

Programmet for Investor Club

Pitchdage 

Der afholdes seks pitchdage om året. Blandt andet i Female Founders House, Bredgade 45B 1260 København K. 

Pitchdagene afholdes i tidsrummet fra kl. 9.00-17.00. Der vil være 5-7 pitches hver gang fra udvalgte iværksættere. Derudover vil der også være afsat tid til dialog og netværk. 

Netværksdage 

Der afholdes to netværksdage om året. Formålet med netværksdagene er at blive en bedre investor og skabe grundlag for effektive investeringssyndikater. Det gør vi gennem: 

 • Erfaringsudveksling gennem investeringscases, dilemmaer, svære udfordringer og glade succeser fra medlemmerne. 
 • Praksistræning, herunder strategiworkshop med en start-up, forhandlingsteknik, mentoringteknikker.
 • Aktuel viden. Vi inviterer løbende relevante oplægsholdere.
 • Syndikater. Lær hinanden bedre at kende.
 • Igangsættelse af ”undernetværk” for medlemmer

Nordic Female Founders' rådgivningsfestival 

Rådgivningsfestivalen er en årlig begivenhed, hvor Nordic Female Founders tilbyder faglig rådgivning og skaber et netværksmiljø for iværksættere og investorer. Formålet er at inspirere iværksættere til at professionalisere deres virksomheder. Festivalen inkluderer faglige samtaler, speed-dating med investorer og socialt samvær med musik og underholdning. Investorer spiller en vigtig rolle i festivalen ved at støtte iværksættere i deres udvikling.

Program for Investor Club i 2024