NFF Start Up


Drømmer du om at stifte virksomhed og få success som iværksætter?

Er svaret ja, så læs mere om Nordic Female Founders unikke forløb her.

NFF Start Up

NFF Start Up er målrettet personer, der ønsker vejledning i forhold til at omsætte ideer til virkelighed og starte egen virksomhed. Vores vigtigste krav til dig som ansøger på NFF Start Up er, at du endnu ikke har oprettet et CVR-nr.
På NFF Start Up modtager du relevant undervisning fra erfarne erhvervsfolk og succesfulde iværksættere. Derudover bliver du tilknyttet en mentor, som besidder omfattende erfaring med og kompetencer inden for iværksætteri og forretningsudvikling. Din mentor er din sparringspartner gennem hele forløbet og vejleder dig i begyndelsen af din virksomhedsrejse. Nordic Female Founders' team vil ligeledes være tæt involveret og give dig støtte igennem hele forløbet.

Hvis du vil vide mere om ansøgnings- og optagelsesprocessen kan du downloade vores procedurebeskrivelse her.  

NFF Boost er iværksat med EU-støtte fra Socialfonden Plus samt Decentrale Erhvervsfremmemidler.

NFF Start Up

Målrettet kommende iværksættere

Forløb i 2023

NFF Start Up 1, København 
Lokation: København

Mødedag 1
Tirsdag 14.11.23
Mødedag 2
Tirsdag 28.11.23
Mødedag 3
Tirsdag 12.12.23
Mødedag 4
Tirsdag 09.01.24
Mødedag 5
Tirsdag 27.02.24


Forløb i 2024

NFF Start Up 2, Aarhus
Lokation: Aarhus
Mødedag 1
Tirsdag 05.03.24
Mødedag 2
Tirsdag 19.03.24
Mødedag 3
Tirsdag 09.04.24
Mødedag 4
Tirsdag 23.04.24
Mødedag 5
Tirsdag 18.06.24


Forløbet indebærer:
  • 5 kursusgange over 16 uger
  • Mentorordning
  • Undervisning i forretningsudvikling
  • Vejledning til udarbejdelse af strategi og konkrete handleplaner
  • Undervisning i kommunikation
  • Undervisning i PR og SoMe
  • Undervisning i finansiering og lovgivning
  • Vejledning til udarbejdelse af budgetter
  • Undervisning i struktur og processer
  • Netværk og sparring med ligesindede iværksættere

NFF Start Up

Forløb på 5 kursusgange over 16 uger.


Mødedag 1
Introduktion til forløbet og deltagere på holdet.
Mulighed for deling af udfordringer og ideer. ​
Tildeling af og individuelle samtaler med mentor.


Mødedag 2

Undervisning i konkrete strategiværktøjer til udarbejdelse af handlingsplaner og fokus på at gå fra idé til virkelighed.


Mødedag 3

Undervisning i strukturer og processer samt værktøjer til kommunikation, herunder SoMe og PR.


Mødedag 4

Undervisning i finansiering, budgetter og lovgivning, herunder oplæg om abonnementsforretning.


Mødedag 5

Præsentation af deltagernes forretningsstrategier i plenum. 

Deltagerne modtager feedback fra hinanden og mentorer.


Download oversigt over fremtidige forløb her

Ansøg nu

Du ansøger om deltagelse til NFF Start Up ved at udfylde vores ansøgningsskabelon, som du kan downloade herunder. Den udfyldte ansøgningsskabelon sendes i en mail til pitch@nordicfemalefounders.dk med emnet "NFF Start Up 1 - ansøgning". Ansøgningen bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

Ansøgningsfristen til NFF Start Up 1 er torsdag d. 5. oktober 2023.

Download ansøgningsskabelon her

Udvælgelseskriterier

Nedenstående udvælgelseskriterier udgør centrale elementer i evalueringen af ansøgningerne og i identifikationen af de iværksættere, der vil opnå størst udbytte af NFF Start Up. Ved at evaluere ansøgninger ud fra disse kriterier kan udvælgelsesprocessen sikre, at deltagernes virksomheder har en solid grundstruktur, en bæredygtig forretningsstrategi og en realistisk tilgang til markedsføring og salg. Udvælgelseskriterierne, som anvendes til at bedømme ansøgningerne til NFF Start Up, er følgende:

1. Organisation, ledelse og økonomi

Vægtning: 35%
Vi har i vægtningen af dette kriterium fokus på, hvordan du som ansøger tænker virksomhedens organisation opbygget. Herudover også hvordan du forestiller dig, at virksomheden skal gå fra idé til handling. For at kunne vurdere fremsendte ansøgning bedst muligt, bedes du som ansøger sikre, at der i denne beskrivelse er fokus på ovenstående samt hvordan du påtænker finansiering af virksomheden, dine kompetencer, tidsperspektivet for opstart samt eventuel produktion.

2. Forretningsidé og -plan


Vægtning: 35%

Her bedes du som ansøger beskrive, hvilke tanker og ideer, der ligger bag virksomheden. Vi vægter vores vurdering blandet andet ud fra, hvor godt du som ansøger tydeliggør de tanker, du har gjort dig i forhold til en fremtidig forretningsplan. Herudover kommer vi i vores vurdering også til at bedømme ud fra, hvad dine drømme og perspektiver for virksomheden er. Hvis der her er tale om udvikling af et produkt, vil det også have indflydelse på vores vurdering, hvor langt det er fra at gå på markedet, og om der er tale om flere produkter.

3. Marked og salg


Vægtning: 30%

Ved dette kriterium vurderer vi fremsendte ansøgninger ud fra, hvordan du som ansøger har analyseret markedet og ligeledes agerer i forhold hertil. Analysen heraf skal inkludere en vurdering af, hvordan du ser markedet og identificerer mulige målgrupper, konkurrenter og markedstrends. Ansøgningen vurderes ligeledes på, hvordan dine evner er til at udvikle en salgsstrategi og markedsføringsplan baseret på ovenstående informationer.
Slutteligt bedes du under dette kriterium også forklare, hvilket fokus virksomheden vil have på den grønne omstilling og bæredygtighed generelt.

Mangfoldighed og bæredygtighed

I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt særlig vægt på at optage deltagere fra underrepræsenterede grupper, herunder kvinder, personer med en etnisk minoritetsbaggrund og personer med fysisk samt usynligt handikap. Derudover vil der også være et særligt fokus på at optage deltagere, der aktivt arbejder med bæredygtig og grøn udvikling.

Vi ønsker at sikre en bred repræsentation af deltagerne i NFF Start Up, der afspejler forskellige perspektiver og erfaringer. Derfor vil vi prioritere optagelsen af deltagere fra grupper, der historisk set har været underrepræsenterede inden for iværksætteri. Vi mener, at en mangfoldig gruppe af deltagere vil berige læringsmiljøet og fremme udvekslingen af ideer og perspektiver. Desuden ønsker vi at støtte og fremme bæredygtige initiativer, og derfor søger vi særligt efter deltagere, der allerede er engagerede i at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling i samfundet gennem deres virksomhed. Dette kriterium afspejler Nordic Female Founders mål om at skabe en inklusiv og bæredygtig iværksætterkultur.

TIDLIGERE DELTAGER: MASSER AF GODE VÆRKTØJER OG FANTASTISK NETVÆRK PÅ 2021-FORLØBET

Vi afholdte det første NFF Growth-forløb i foråret 2021. Her deltog 25 forskellige virksomheder, der blev gjort klar til vækst. En af de deltagende iværksættere var Maria Herholdt Engermann, som er founder & experience designer i MANND: