NFF Start Up

Drømmer du om at stifte virksomhed og få succes som iværksætter?

Er svaret ja, så ansøg nu om Nordic Female Founders unikke forløb.

Download ansøgningsskabelon her

Ansøg nu

Du ansøger om deltagelse til NFF Start Up ved at udfylde vores ansøgningsskabelon, som du kan downloade herover. Den udfyldte ansøgningsskabelon sendes i en mail til pitch@nordicfemalefounders.dk med forløbets navn som emne - fx "NFF Start Up 3 - ansøgning". Ansøgningen bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

Ansøgningsfristen til NFF Start Up 3 (Køge) er d. 15. august 2024.

NFF Startup 3, Køge


Kommende mødegange

Vi ser frem til at byde dig velkommen til vores række af inspirerende og indsigtsfulde møder. Marker følgende datoer i din kalender:


Dag 1: Onsdag, 4. september 2024
Dag 2: Onsdag, 18. september 2024
Dag 3: Onsdag, 2. oktober 2024
Dag 4: Onsdag, 23. oktober 2024
Dag 5: Onsdag, 11. december 2024


NFF Start Up

NFF Start Up er målrettet personer, der ønsker vejledning i forhold til at omsætte ideer til virkelighed og starte egen virksomhed. Vores vigtigste krav til dig som ansøger på NFF Start Up er, at du endnu ikke har oprettet et CVR-nr.
På NFF Start Up modtager du relevant undervisning fra erfarne erhvervsfolk og succesfulde iværksættere. Derudover bliver du sammen med de andre deltagere tilknyttet mentorer, som besidder omfattende erfaring med og kompetencer inden for iværksætteri og forretningsudvikling. Mentorerne er jeres sparringspartnere gennem hele forløbet og vejleder jer i begyndelsen af jeres virksomhedsrejse. Nordic Female Founders' team vil ligeledes være tæt involveret og give dig støtte igennem hele forløbet.

Pris: 5.000 kr eks. moms

Hvis du vil vide mere om ansøgnings- og optagelsesprocessen kan du downloade vores procedurebeskrivelse her.  


NFF Boost er iværksat med EU-støtte fra Socialfonden Plus samt Decentrale Erhvervsfremmemidler.

Udvælgelseskriterier

Nedenstående udvælgelseskriterier udgør centrale elementer i evalueringen af ansøgningerne og i identifikationen af de iværksættere, der vil opnå størst udbytte af NFF Start Up. Ved at evaluere ansøgninger ud fra disse kriterier kan udvælgelsesprocessen sikre, at deltagernes virksomheder har en solid grundstruktur, en bæredygtig forretningsstrategi og en realistisk tilgang til markedsføring og salg. Udvælgelseskriterierne, som anvendes til at bedømme ansøgningerne til NFF Start Up, er følgende:

1. Organisation, ledelse og økonomi

Vægtning: 35%
Vi har i vægtningen af dette kriterium fokus på, hvordan du som ansøger tænker virksomhedens organisation opbygget. Herudover også hvordan du forestiller dig, at virksomheden skal gå fra idé til handling. For at kunne vurdere fremsendte ansøgning bedst muligt, bedes du som ansøger sikre, at der i denne beskrivelse er fokus på ovenstående samt hvordan du påtænker finansiering af virksomheden, dine kompetencer, tidsperspektivet for opstart samt eventuel produktion.

2. Forretningsidé og -plan


Vægtning: 35%

Her bedes du som ansøger beskrive, hvilke tanker og ideer, der ligger bag virksomheden. Vi vægter vores vurdering blandet andet ud fra, hvor godt du som ansøger tydeliggør de tanker, du har gjort dig i forhold til en fremtidig forretningsplan. Herudover kommer vi i vores vurdering også til at bedømme ud fra, hvad dine drømme og perspektiver for virksomheden er. Hvis der her er tale om udvikling af et produkt, vil det også have indflydelse på vores vurdering, hvor langt det er fra at gå på markedet, og om der er tale om flere produkter.

3. Marked og salg


Vægtning: 30%

Ved dette kriterium vurderer vi fremsendte ansøgninger ud fra, hvordan du som ansøger har analyseret markedet og ligeledes agerer i forhold hertil. Analysen heraf skal inkludere en vurdering af, hvordan du ser markedet og identificerer mulige målgrupper, konkurrenter og markedstrends. Ansøgningen vurderes ligeledes på, hvordan dine evner er til at udvikle en salgsstrategi og markedsføringsplan baseret på ovenstående informationer.
Slutteligt bedes du under dette kriterium også forklare, hvilket fokus virksomheden vil have på den grønne omstilling og bæredygtighed generelt.

Mangfoldighed og bæredygtighed

I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt særlig vægt på at optage deltagere fra underrepræsenterede grupper, herunder kvinder, personer med en etnisk minoritetsbaggrund og personer med fysisk samt usynligt handikap. Derudover vil der også være et særligt fokus på at optage deltagere, der aktivt arbejder med bæredygtig og grøn udvikling.

Vi ønsker at sikre en bred repræsentation af deltagerne i NFF Start Up, der afspejler forskellige perspektiver og erfaringer. Derfor vil vi prioritere optagelsen af deltagere fra grupper, der historisk set har været underrepræsenterede inden for iværksætteri. Vi mener, at en mangfoldig gruppe af deltagere vil berige læringsmiljøet og fremme udvekslingen af ideer og perspektiver. Desuden ønsker vi at støtte og fremme bæredygtige initiativer, og derfor søger vi særligt efter deltagere, der allerede er engagerede i at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling i samfundet gennem deres virksomhed. Dette kriterium afspejler Nordic Female Founders mål om at skabe en inklusiv og bæredygtig iværksætterkultur.

TIDLIGERE DELTAGER: MASSER AF GODE VÆRKTØJER OG FANTASTISK NETVÆRK PÅ 2021-FORLØBET

Vi afholdte det første NFF Growth-forløb i foråret 2021. Her deltog 25 forskellige virksomheder, der blev gjort klar til vækst. En af de deltagende iværksættere var Maria Herholdt Engermann, som er founder & experience designer i MANND: