NORDIC FEMALE FOUNDERS' INVESTOR CLUBNordic Female Founders' Investor Club er et netværk af investorer, der ønsker at investere i startups, udvikle og understøtte iværksættere og samtidig være medvirkende til at øge diversiteten i dansk iværksætteri.

Hvad er problemet? 

Data viser, at kvinder stadig står uden for investeringsfællesskabet.

 • Kun 1,5% af investeringer i danske startups går til startups med kun kvindelige stiftere, mens 6,7% går til startups med både mandlige og kvindelige stiftere.
 • Kun 5% af de danske kvinder i alderen 18-64 år er nye iværksættere. 
 • Under halvt så mange kvinder som mænd er nye iværksættere i Danmark i 2022.
 • Kun 27% af danske iværksættere er kvinder i 2019. 
 • Frygten for ikke at have en fast indkomst og de rette kompetencer er de primære barrierer blandt danske kvinder for ikke at starte en ny virksomhed.
 • 15% af danske iværksættere har en kvindelig rollemodel. Ca. 31% har en mandlig rollemodel.
 • I 2020 var hver tiende Business Angel kvinde, det er en fremgang på et procentpoint over to år.

Det gider vi ikke mere - nu gør vi det på vores måde!

(Kilde: Dansk Erhverv (2022). ”Kvindelige Iværksættere 2022 – Analyse om barrierer og tendenser”).

Hvad er løsningen? 

Formålet med Investor Club er at sikre mere venturekapital til kvindelige iværksættere og øge antallet af kvindelige investorer.

Vi skal øge diversiteten i iværksætteri generelt - også i virksomhedsledelser og i bestyrelser. Det vil bidrage til at bringe dansk erhverv i balance og give gode betingelser for vækst, hvilket vil gavne os alle sammen.

I Investor Club har vi skabt et sted, hvor investorer har mulighed for at blive endnu bedre til at vurdere mulighederne i startups og — gerne i samarbejde med andre investorer — at hjælpe og løfte virksomhederne videre.

Som iværksætter får du mulighed for at pitche din virksomhed for vores stærke fællesskab af investorer.

Sammen skaber vi en kultur omkring feminin innovation og fremmer rollemodeller, der kan inspirere kommende kvindelige investorer og iværksættere.


Vil du også være en del af løsningen?

Sådan foregår det

Som iværksætter kan du få mulighed for at præsentere din investeringscase for medlemmerne af Investor Club på en pitchdag. Det er afgørende, at vi finder det perfekte match mellem investorer og iværksættere. Derfor er der en optagelsesproces for både iværksættere og investorer. Medlemmerne af Investor Club er investorer, der er blåstemplet og godkendt af Nordic Female Founders. 


Optagelsesproces
Du kan få adgang til at pitche for Nordic Female Founders' Investor Club ved at deltage på vores udviklingsforløb for iværksættere; NFF Growth. Derudover kan du ansøge om at komme til at pitche for vores Investor Club ved at indsende en one-pager og et pitchdeck til os på pitch@nordicfemalefounders.dk. På baggrund af one-pager, pitchdeck og personlige samtaler, udvælger Nordic Female Founders investeringscases. Hvis din virksomhed godkendes som investeringscase, indgår du i et forberedelsesforløb med Nordic Female Founders. Her vil vores team støtte dig med sparring og vejledning op til pitchdagen. Forud for pitchdagen videregives din one-pager og  pitchdeck til medlemmerne af Investor Club. Du får ligeledes tilsendt en oversigt over medlemmerne af Investor Club med beskrivelser af medlemmernes erfaringsområder og kompetencer.

Pitchdagen
På selve pitchdagen pitcher mellem 5-7 iværksættere deres investeringscase for medlemmerne af Investor Club. Hver iværksætter præsenterer deres investeringscase i 20 minutter, hvorefter der er afsat 40 minutter til spørgsmål fra og dialog med investorerne. På pitchdagen er der også mulighed for, at iværksættere kan netværke med hinanden. 

I dagene efter pitchdagen tilkendegiver medlemmerne af Investor Club, hvorvidt de er interesserede i en eller flere af de pågældende investeringscases. Er flere af medlemmerne interesseret i samme investeringscase, kan de danne et syndikat og investere sammen. Nordic Female Founders stiller ingen garanti for investering. 


Forhandlingsforløb

De interesserede investorer står selv for due diligence-processen, hvor virksomhedens nøgletal, processer, organisation mv. bliver undersøgt, fremtidigt samarbejde og investorinvolvering fastlægges, overordnet strategi afstemmes og den endelige valuering og ejerskabsandel aftales.

Når investeringen er færdigforhandlet, opsættes normer omkring bestyrelse, afrapportering til ejerkreds mm., så der sikres et godt fundament for et vellykket samarbejde.

Det kendetegner investeringscasene

De udvalgte investeringscases, som medlemmerne i Investor Club bliver præsenteret for, lever alle op til en række parametre:  

 • Casen har vist en form for proof of business
 • Casen er skalerbar - gerne internationalt
 • Teamet bag er kompetent til at kunne vækste virksomheden
 • Markedet for casen er tilstrækkeligt modent
 • Nordic Female Founders vurderer, at Investor Club har kompetence til at hjælpe casen

De udvalgte cases vil typiske være tidlige startups, og dermed er det risikovillig kapital, der investeres.  

Vil du pitche for Investor Club?

Send en mail med dit pitch til pitch@nordicfemalefounders.dk med emnefeltet Investor Club Pitch. Du kan læse mere om det gode pitch her.

Sådan ser det ud i vores netværk 

71% af de iværksætter-teams, der har pitchet for investor club, har været hold bestående af kvinder.

79% af de iværksætter-teams, der har pitchet for investor club, gik videre til due-diligence-processen.

 
12% af de iværksætter-teams, der har pitchet for investor club, har fået en investering.

72% af medlemmerne i investor club er kvinder. 

Det siger iværksætterne

"Når man nærmest har set alle afsnit af Løvens Hule, var det med en del sommerfugle i maven man gik ind af døren for at pitche for Nordic Female Founders flotte hold af investorer. Og der var grund til at have sommerfugle i maven - men, heldigvis kun gode grunde. Der var en rummelighed, interesse, stemning og tillid i rummet der gjorde at man meget hurtigt leverede det bedste man kunne. I det hele taget er hele processen med potentielle investorer meget vel-tilrettelagt og behagelig. Jeg identificerede en masse gode problemstillinger i min virksomhed i forløbet, der gør vi er et meget bedre sted idag - vi aldrig have været uden vores rejse med NFF. "

- Louise Kingo Liokouras, Det Kollektive Klædeskab

Det siger iværksætterne

"Det var en fantastisk mulighed at få lov til at pitche foran Nordic Female Founders' Investor Club. Udover at få feedback fra kompetente mennesker, så var vi også så heldige at få en investor med, som i dag er vores bestyrelsesforkvinde. En rigtig god oplevelse hele vejen igennem, og jeg vil gerne sige tak til Anne, Mia og hele teamet."

- Rasmus Bruun, InchbyInch