Data på ligestilling og iværksætteri

Der bliver lavet flere interessante undersøgelser hvert år, som kan gøre os klogere på ligestilling og iværksætteri. Har du lyst til at dykke ned i nogle af tallene, samler vi her løbende forskellige publikationer og artikler om dansk og internationalt iværksætteri og ligestilling.

Status på ligestilling verden over

World Economic Forum tager temperaturen på ligestillingen verden over i deres årlige Global Gender Gap Report. Her i Global Gender Gap Report 2023 kan du blandt andet læse, at Danmark ligger på en 23. plads globalt, når det kommer til ligestilling. Island, Norge og Finland topper listen som de lande med størst ligestilling i verden. I 2020 var Danmark nummer 14, i 2021 nummer 29 og i 2022 nummer 32

Samfundsøkonomisk potentiale i at fremme kvindelige iværksættere

I samarbejde med tænketanken Kraka har vi udarbejdet en analyse, der peger på, at der kan være et samfundsøkonomisk potentiale i at intensivere indsatsen for at fremme kvindelige iværksættere i Danmark. Analysen indikerer de, at der kan være en god forretning for investorer, og for dansk økonomi, i at lade kvinders repræsentation blandt stifterne indgå som kriterium ved vurderingen af virksomheders vækstpotentiale. Samtidig påpeges kulturelle normer og investorbias som faktorer, der kan føre til at kvinder er underrepræsenteret i iværksætteriet. Analysen indikerer, at der er behov for offentlige interventioner såsom at øge synligheden af kvindelige rollemodeller, øge repræsentation af kvinder i finanssektoren og øremærke investeringspuljer til kvindelige iværksættere. Endelig understreges behovet for omfattende analyser for at belyse det samlede økonomiske potentiale ved at fremme kvindeligt iværksætteri i Danmark og identificere specifikke barrierer i en dansk kontekst. 

Danske kvinders iværksætteraktivitet

I denne publikation fra Dansk Erhverv kan du blive klogere på, hvordan det står til med antallet af kvindelige iværksættere i Danmark i 2023. Du kan blandt andet læse, at kun 8 pct. af danske kvinder er nye iværksættere - det er under OECD gennemsnittet på 9,3 pct. Kun 0,1 pct. af investeringer i Danmark, går til kvindelige iværksættere,10,8 pct. går til dem med iværksættere af begge køn og resten går til kun mandlige iværksættere. Du kan også læse om danske kvinders begrundelse for ikke at springe ud som iværksættere. Dansk Erhverv udgav en lignende publikation i 2022. Den kan du læse her

Hvordan øger vi andelen af kvindelige iværksættere?

Fonden for Entreprenørskab har i denne rapport formuleret en række evidensbaserede anbefalinger, som med fordel kan følges, når vi ønsker at øge andelen af kvindelige iværksættere i Danmark. De har identificeret seks vigtige fokusområder: Kvindelige rollemodeller, adgang til finansiering, adgang til netværk, kommunikation, uddannelse og bæredygtighed.

Afkast på diversitet

"Return on Diversity - unlocking the Potential of Better Gender Balance in the Startup Ecosystem" er en guide til iværksættere, investorer og dem, der organiserer investeringer, til hvordan man kan bidrage til at løse kønsuligheden i det danske opstartsmiljø og samtidig øge afkastet. Del 1 af guiden tegner et billede af det danske start-up miljø og konkluderer, at kønsbalance og mangfoldighed er god forretning. I del 2.1 undersøges tre myter og tre udfordringer, der kan spille en rolle i kønsuligheden. I del 2.2 kigges der på dialogen mellem investor og iværksætter og det undersøges, om investorer ubevidst behandler mandlige og kvindelige grundlæggere forskelligt. Del 3 består af to operationelle værktøjskasser: Opstartsværktøjskassen og Investorværktøjskassen. 

Guiden er skrevet af Bootstrapping & Nextwork med bidrag fra Female Founders of the Future. Den er drevet af Danske Bank & IT-Branchen og støttet af Vækstfonden & Danish Business Angels. 

Investeringer i kvindelige iværksættere i Norden

Unconventional Ventures udgiver hvert år 'The Funding Report', hvor du kan dykke ned i en række data om den funding, der går til nordiske startups. I rapporten fra 2022 fremgår det blandt andet, at kun 0,1% af kapitalen i Danmark gik til teams med udelukkende kvindelige founders i 2022. I kan tilgå 'The Funding Report' fra 2021 her.

Økonomiske fordele ved at fremme ligestilling i EU

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et EU-agentur, der arbejder for at gøre ligestilling mellem kønnene til en realitet i og uden for EU. Til det formål leverer EIGE forskning, data og god praksis. EIGE har blandt andet udarbejdet en række analyser, der tydeliggør hvilke økonomiske fordele der vil være ved at fremme ligestilling mellem kønnene i EU. EIGE har et bibliotek med en række publikationer omhandlende ligestilling mellem kønnene, som I kan tilgå her

Uddannelse, køn og social baggrund afgør, om du bliver iværksætter

Ifølge en analyse fra Finans Danmark forsøger ca. 18.000 danskere at etablere egen virksomhed årligt. Analysen viser, at ca. en tredjedel af iværksætterne har erhvervsfaglig uddannelse, mænd udgør 76 procent af iværksætterne, og sociale faktorer som familiens iværksættererfaring påvirker beslutningen om at starte virksomhed. Analysen konkluderer således, at uddannelse, køn og social baggrund spiller en væsentlig rolle i forhold til beslutningen om at starte egen virksomhed.  Analyse understreger behovet for en bred erhvervs- og iværksætterstrategi for at gøre iværksætteri mere attraktivt for kvinder og personer uden "iværksætterbaggrund". Øgede uddannelsesinitiativer og bedre rammevilkår for finansiering er blandt de foreslåede foranstaltninger.

Fortsat få virksomheder startes af kvinder

En analyse fra Dansk Industri viser, at der fortsat er en udfordring med at motivere kvinder til at kaste sig ud som iværksættere. I 2020 var kvinder ansvarlige for omkring 26,6 procent af det samlede antal af nye virksomheder i Danmark. Selvom dette repræsenterer den højeste andel i seks år, forbliver kvinder markant underrepræsenterede blandt danske iværksættere og har været det i de sidste tyve år, hvor der findes data i Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase.

Merafkast ved investering i europæiske virksomheder med stor diversitet

Investeringsbanken Goldman Sachs har lavet et særligt aktieindeks med de europæiske topvirksomheder, der har størst diversitet. Børsen skriver her om, hvordan indekset i gennemsnit har givet en merperformance på 2,5 procentpoint om året siden finanskrisen sammenlignet med Stoxx 600.

Kvindelige iværksættere forskelsbehandles af deres ansatte

Ny forskning fra Copenhagen Business School viser, at kvindelige iværksættere ikke kun risikerer diskrimination fra eksterne aktører som banker og investorer. De kan også blive udsat for diskrimination fra folk på deres egen lønningsliste.

Status på kvindlige startups i EU

Hvert år bliver der udarbejdet en rapport for European Startup Network, som tage temperaturen på, hvordan startup miljøet er i den europæiske union. I denne rapporten er der gode facts og data omkring kvinder i EU startups.  

Venture capital til kvindelige iværksættere

Andelen af venture capital, der globalt går til startups med udelukkende kvindelige founders, faldt i 2020 til 2,3 procent fra 2,8 procent i 2019. Det viser data fra Crunchbase, som her er omtalt i Harward Business Review

Status på kvinders velstand globalt

Kvinder kontrollerer 32 procent af verdens velstand, og tallet er stødt stigende fra år til år. Det kan du blandt andet læse i denne publikation fra Boston Consulting Group.