Erhvervsstyrelsens afklaring åbner vej for fortsat vækst

Efter grundig undersøgelse afklarer Erhvervsstyrelsen situationen omkring SFPRO-23-0022 – sikrer projektets fortsatte udvikling og styrkelse af dansk iværksætteri.

Vi har modtaget besked om at Erhvervsstyrelsen har afsluttet undersøgelsen ang. evt. misvisende oplysninger i vores ansøgning til socialfondsplusprojektet "SFPRO-23-0022 – Growth – skab vækst i din virksomhed eller spring ud som iværksætter".

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at vi i forbindelse med 6 ud af de 29 deltagere, ikke har afgivet korrekte oplysninger i ansøgningen, idet disse 6 ud af 29 virksomheder af forskellige årsager ikke har fuldført et fuldt udviklingsforløb, selvom ordlyden i ansøgningen kunne give indtryk af dette.

Vi tager Erhvervsstyrelsens vurdering til efterretning og vil bestræbe os på endnu bedre kvalitetssikring af fremtidige støtteansøgninger.

Vi er glade for samtidig at kunne konstatere, at Erhvervsstyrelsen har vurderet at oplysningerne ikke har haft betydning for, at der blev givet tilsagn om støtte.

Vi ser derfor frem til at kunne fortsætte vores Growth projekt som planlagt.
Det betyder meget for os, at vi fortsat får mulighed for at afvikle de bedst mulige vækstforløb med formålet at fremme diversitet i dansk iværksætteri.