NFF GROWTH


Drømmer du om at vækste din virksomhed og få success som iværksætter?

Er svaret ja, så læs mere om Nordic Female Founders unikke forløb her.

NFF Growth

NFF Growth henvender sig til etablerede iværksættere, der søger at videreudvikle, optimere og skalere deres virksomhed. Forløbet er målrettet iværksættere med CVR-nummer på op til 3 år - eller op til 5 år, hvis omsætningen har været under 1 mio. sidste regnskabsår / under tre årsværk inkl. ejer.

Under forløbet får du adgang til relevant undervisning fra erfarne fagfolk inden for erhvervslivet samt inspirerende iværksættere. Derudover omfatter forløbet en mentorordning, hvor du bliver matchet med en mentor, der besidder kompetencer og erfaring inden for iværksætteri og forretningsudvikling. Din mentor guider dig og støtter dig på din rejse mod vækst, hjælper dig med at udforme en vækststrategi, udvikle konkrete handlingsplaner og optimere virksomhedens processer mm. Gennem hele forløbet vil teamet fra Nordic Female Founders følge dig tæt og yde støtte til din virksomhed.

Hvis du vil vide mere om ansøgnings- og optagelsesprocessen, kan du downloade vores procedurebeskrivelse her. 

NFF Boost er iværksat med EU-støtte fra Socialfonden Plus samt Decentrale Erhvervsfremmemidler.

NFF Growth

Målrettet etablerede iværksættere, der ønsker at udvikle deres virksomhed


Forløb i 2023

NFF Growth, København
Lokation: København 
Mødedag 1
Onsdag 15.11.23
Mødedag 2
Onsdag 29.11.23
Mødedag 3
Onsdag 13.12.23
Mødedag 4
Onsdag 10.01.24
Mødedag 5
Onsdag 28.02.24

NFF Growth, Region Sjælland
Lokation: Region Sjælland
Mødedag 1
Torsdag 16.11.23
Mødedag 2
Torsdag 30.11.23
Mødedag 3
Torsdag 14.12.23
Mødedag 4
Torsdag 11.01.24
Mødedag 5
Torsdag 29.02.24

Forløb i 2024

NFF Growth, Viborg
Lokation: Viborg 
Mødedag 1
Onsdag 06.03.24
Mødedag 2
Onsdag 20.03.24
Mødedag 3
Onsdag 10.04.24
Mødedag 4
Onsdag 24.04.24
Mødedag 5
Onsdag 19.06.24

NFF Growth, Aalborg
Lokation: Aalborg
Mødedag 1
Torsdag 07.03.24
Mødedag 2
Torsdag 21.03.24
Mødedag 3
Torsdag 11.04.24
Mødedag 4
Torsdag 25.04.24
Mødedag 5
Torsdag 20.06.24

Forløbet indebærer:
  • 5 kursusgange over 16 uger
  • Mentorordning
  • Undervisning i forretningsudvikling
  • Vejledning til udarbejdelse af strategi og konkrete handleplaner
  • Undervisning i kommunikation
  • Undervisning i PR og SoMe
  • Undervisning i finansiering og lovgivning
  • Vejledning til udarbejdelse af budgetter
  • Undervisning i struktur og processer
  • Netværk og sparring med ligesindede iværksættere

NFF Growth

Målrettet iværksættere, der ønsker at udvikle, optimere og skalere deres virksomhed

Forløb på 5 kursusgange over 16 uger.


Mødedag 1
Introduktion til forløbet og til andre deltagere på holdet.
Mulighed for deling af deres udfordringer og succeser. ​
Tildeling af og individuelle samtaler med mentor.


Mødedag 2

Undervisning i konkrete værktøjer til at lægge den rette strategi for virksomheden, samt udarbejdelse af individuelle handlingsplaner.
Der vil denne dag være fokus på udvikling af årsplaner og strategier for den enkelte virksomhed. ​
Mødedag 3

Undervisning i strukturer og processer samt værktøjer til håndtering af kommunikation, herunder SoMe og PR.

Mødedag 4

Undervisning i finansiering, budgetter og lovgivning, herunder også oplæg om abonnementsforretning.​

Mødedag 5

Præsentation af deltagernes vækststrategier i plenum.

Deltagerne modtager feedback fra hinanden og mentorer.


Download oversigt over fremtidige forløb her

Ansøg nu

Du ansøger om deltagelse ved at udfylde vores ansøgningsskabelon, som du kan downloade herunder. Den udfyldte ansøgningsskabelon sendes i en mail til pitch@nordicfemalefounders.dk. Ved ansøgning til NFF Growth 1 i København anfører du "NFF Growth 1 ansøgning" i emnefeltet, og ved ansøgning til NFF Growth 2 i Vestsjælland anfører du "NFF Growth 2 ansøgning" i emnefeltet. Ansøgningen bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

Ansøgningsfristen for både NFF Growth 1 og NFF Growth 2 er torsdag d. 3. oktober 2023.

Download ansøgningsskabelon her

Udvælgelseskriterier

Nedenstående udvælgelseskriterier udgør centrale elementer i evalueringen af ansøgningerne og i identifikationen af de iværksættere, der vil opnå størst udbytte af NFF Growth. Ved at evaluere ansøgninger ud fra disse tre kriterier kan udvælgelsesprocessen sikre, at deltagernes virksomheder har en solid grundstruktur, en bæredygtig forretningsstrategi og en realistisk tilgang til markedsføring og salg. Udvælgelseskriterierne, som anvendes til at bedømme ansøgningerne til NFF Growth, er følgende:

1. Organisation, ledelse og økonomi

Vægtning: 35%
Dette kriterium fokuserer på den overordnede struktur og ledelsesstil i ansøgerens virksomhed samt ansøgerens økonomiske planlægning og styring. Her undersøges ansøgerens evne til at organisere og lede virksomheden effektivt, samt hvordan økonomiske aspekter er integreret i beslutningsprocesser og handleplaner.

2. Forretningen

Vægtning: 40%
Dette kriterium handler om kvaliteten og levedygtigheden af selve forretningskonceptet. Her vurderes originaliteten og potentialet i ansøgerens forretningskoncept. Dette inkluderer også en vurdering af, hvordan ansøgeren formår at definere og præsentere forretningskonceptet.

3. Vækst og udvikling

Vægtning: 25%
Dette kriterium fokuserer på, hvordan ansøgeren planlægger for fremtidig vækst og udvikling af virksomheden. Det undersøges, om der er en langsigtet strategi for vækst, og hvordan ansøgeren forholder sig til udfordringer og muligheder for at skalere virksomheden.

Mangfoldighed og bæredygtighed

I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt særlig vægt på at optage deltagere fra underrepræsenterede grupper, herunder kvinder, personer med en etnisk minoritetsbaggrund og personer med fysisk samt usynligt handikap. Derudover vil der også være et særligt fokus på at optage deltagere, der aktivt arbejder med bæredygtig og grøn udvikling.

Vi ønsker at sikre en bred repræsentation af deltagerne i NFF Growth, der afspejler forskellige perspektiver og erfaringer. Derfor vil vi prioritere optagelsen af deltagere fra grupper, der historisk set har været underrepræsenterede inden for iværksætteri. Vi mener, at en mangfoldig gruppe af deltagere vil berige læringsmiljøet og fremme udvekslingen af ideer og perspektiver. Desuden ønsker vi at støtte og fremme bæredygtige initiativer, og derfor søger vi særligt efter deltagere, der allerede er engagerede i at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling i samfundet gennem deres virksomhed. Dette kriterium afspejler Nordic Female Founders mål om at skabe en inklusiv og bæredygtig iværksætterkultur.

TIDLIGERE DELTAGER: MASSER AF GODE VÆRKTØJER OG FANTASTISK NETVÆRK PÅ 2021-FORLØBET

Vi afholdte det første NFF Growth-forløb i foråret 2021. Her deltog 25 forskellige virksomheder, der blev gjort klar til vækst. En af de deltagende iværksættere var Maria Herholdt Engermann, som er founder & experience designer i MANND: