En mors personlige udfordring bliver en sejr for menstruerende overalt med Flow Intimates.

Skabt af personlig indsigt og et stærkt ønske om forandring! Flow Intimates tilbyder et genbrugeligt alternativ til engangsbind og skaber bedre vilkår for menstruerende. 

 
Flow Intimates, en fremadskridende dansk startup, har opnået en signifikant investering fra Anne Stampe, i det populære TV-program 'Løvens Hule'. Dette vigtige skridt understøtter virksomhedens engagement i at udvikle genbrugelige menstruationsprodukter og forbedre menstruationsoplevelsen. 


En kvindes udfordring og sejr 

"Det hele startede efter fødslen af min datter. Her blev jeg stærkt konfronteret med de mange udfordringer, som menstruation kan medføre, især når kroppen er i helingsproces," forklarer Cathrine Widunok Wichmand, founder af Flow Intimates og anerkendt influeent. Hendes erfaringer førte til oprettelsen af Flow Intimates og menstruationstrusser - en praktisk og sikker løsning på en udfordring, som mange menstruerende står overfor.  


Cathrine understreger, at Flow Intimates' mål rækker ud over blot at sælge produkter. "Vi ønsker at skabe en støttende og forstående kultur," siger hun, "hvor menstruation bliver fejret fremfor udskammet, og samtidig fremme brugen af genbrugelige menstruationsprodukter for både at reducere affald og øge komforten for den menstruerende." Flow Intimates' ønske om at løfte et socialt og miljømæssigt ansvar ses tydeligt i deres stræben efter BCorp-certificering i 2024.  


Anne Stampe deler sin begejstring for investeringen. " Efter selv at have oplevet komforten og bekvemmeligheden ved menstruationstrusser, var jeg ikke i tvivl om, at dette produkt er en ægte gamechanger. Det handler ikke kun om komfort, det handler om at ændre samtalen omkring kvindekroppen og bryde tabuer, der har begrænset os i alt for lang tid. Jeg er stolt over at have investeret i en virksomhed, der tør vise vejen frem." 


Cathrine ser lyst på virksomhedens fremtid. "Vores mål er klare: Vi vil være en betydningsfuld spiller i Danmark inden 2025, og derefter udvide internationalt. Vi har en vision om at alle menstruerende i Danmark skal prøve menstruationstrusser og fremme en mere informeret samtale om menstruation," siger hun.  


Yderligere Fakta: 

Investering: 350.000 DKK for en 10% ejerandel fra Anne Stampe. 

Produkt: Genbrugelige menstruationstrusser. 

Samfundsengagement: Arrangementer som 'Flow Festival' for at øge bevidstheden om kvinders sundhed. 

Fremtidige Initiativer: Udvidelse af produktlinjer og fokus på BCorp-certificering. 


Kontaktinformation: